Giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo tiến sĩ.

Giới thiệu tổng quan về chương trình đào tạo tiến sĩ.

Khoa Đào tạo Tiến sĩ cung cấp chương trình đào tạo tiến sĩ toàn thời gian tại các phòng thí nghiệm … chi tiết

Danh sách nghiên cứu sinh được học bổng USTH năm 2021

Danh sách nghiên cứu sinh được học bổng USTH năm 2021

Năm 2021, USTH dành gần 7 tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh có … chi tiết

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Liên, chuyên ngành Công nghệ sinh học Nông, Y, Dược đã bảo vệ thành công … chi tiết